Bilgi güvenliğinizi DataFlowX DataBrokerX DataClientX ile en üst seviyeye çıkartın.

2019 yılında kurulmuştur. Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) sayesinde kurumların daha yüksek performanslı, güvenli ve verimli çalışmalarını sağlamak amacıyla “Yeni Nesil Teknoloji ve Siber Güvenlik Çözümleri” sunar.

Kurumlarımızın bütün bu süreçleri yeni nesil bilgi ve iletişim teknolojileri kullanarak en doğru, en hızlı, en güvenli, en uygun ve kesintisiz olarak sürdürmesi; böylelikle hizmet kalitesini, yönetim kabiliyetini, verimliliği arttırır.

Kurumlarımızı “Bilgi ve İletişim çağı” hedefine doğru çözümler ve somut adımlarla ulaşmasına yardımcı olmayı hedefleyen, bu sayede milli fayda sağlamayı ve beraber çalıştığı kurumların değerini arttırmayı görev edinmiştir.Bilginin ve iletişimin geleneksel mecraları bırakıp dijital ortama yönelmesi, beraberinde yeni nesil güvenlik tehditlerini zorunlu kılmaktadır.

Kritik işlerde test edilmiş tecrübeli kadrosu ile ihtiyaçlarınıza uygun teknolojiyi en güvenli biçimde kullanmanızı sağlar, kurumunuzun bilgi güvenliğini istediğiniz seviyeye getirmenize yardımcı olur.

Etik Politikamız

Yönetici ve çalışanlarının dürüstlük, basiret, gizlilik, profesyonel iş ahlakı anlayışına sahip olması ve hem topluma hem müşterilerimize hem de iş ortaklarımıza karşı bu erdemler doğrultusunda ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun davranış sergilemeleri, davranış ve tutumlarında kurumsal etkilerinin farkında olmaları, etik ilkerlere uygun olarak çalışmalarını sürdürmeleri hedeflenmektedir.

Gizlilik Politikamız

Tüm müşterilerinin gizliliğine saygı gösterir. Gizlilik sözleşmesi ile bağlı olmasa dahi müşterileriyle gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilen/üretilen ve ifşası/sızması güvenlik ihlaline sebep olabilecek verilerinizi (iş süreçleri, güvenlik tedbirleri, sistem tasarımı, iletişim mimarisi, yetkili kullanıcı bilgileri gibi) korumak için özen gösterir.

İş geliştirmek amacıyla üçüncü partilerle sadece müşterilerimizin kendileriyle irtibat kurulmasına müsaade ettikleri irtibat bilgileri(ad, açık iş adresi), iş irtibat bilgileri ve e-posta adresi paylaşılabilir. Bu kapsamda dahi bilgilerinizin kullanılmaması talebiniz olursa, bu hakkınızı korur ve gizliliğinize sizin talep ettiğiniz seviyede özen gösterir.

İnsan Kaynakları Politikamız

Müşterilerine en kaliteli hizmeti sunmak için çalışanlarımız en kıymetli kaynağımızdır.

İnsan Kaynakları Politikası; teknoloji sektöründe öncü, becerilerini artırarak sürdüren, çalışana değer veren, değişime açık, faliyet alanlarında lider bir şirket olarak kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının fikirlerinden güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır.

Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir.

Kalite Politikamız

Hizmet kalitesinin tüm rekabet unsurlarının dışında olduğuna inanır.

Müşterilerimizin memnuniyetini en üst düzeyde tutarak

  • Aldığımız her geri dönüş ile hizmetlerimizin olgunluk seviyesini sürekli yükseltmek,
  • Bu işlemi bir yaşam döngüsü haline getirmek,
  • Kendini yenileyen bir kalite sistemi oluşturmak hizmet kalitesi politikamızın esasıdır.
Hedef ve Görevimiz

Bilgi teknolojileri ve siber güvenliği alanında yenilikçi çalışmalara öncü olarak milli bir değer oluşturmak.

Görevimiz, başta kamu kurumlarımız olmak üzere tüm müşterilerine, bilgi teknolojileri ve siber güvenlik alanında kabiliyetlerinin arttırılmasına yardımcı olmak, yüksek özveri ile siber güvenlik ve bilgi teknolojileri alanlarında milli kabiliyetleri yerli birikimi arttırmak.